Durum Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Durum's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Durum terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Durum Abbreviations
 1. AACC : American Association of Cereal Chemistry
 2. ADEP : Acil Durum Eylem Ptanı
 3. BMMYK : BirleşMiş Milletler MüLteciler YüKsek KomiserliğI
 4. BYKHY : BinalarıN YangıNdan Korunması HakkıNda YÖNetmelik
 5. YKY : YoğUn Kar YağışLı
 6. UDAP : Ulusal Deprem AraşTıRma Programı
 7. URK : Uluaal Renkli Kodlara
 8. HAP : Hastone Afet Planı
 9. DGY : Dinamik Geometri YazıLıMı
 10. DGY : Dinamik Geometri Yazılımlarınır
 11. HKY : Hafif Kar YağışLı
 12. HSY : Hafif SağAnak YağışLı
 13. ERL : European Red List
 14. SY : Sağapak Yağışlı
 15. TADA : Türkiye Anti Doping Ajansı
 16. TAMP : Türkiye Afet Müdaeale Planı
 17. TAMP : Türkiye Afettmüdahale Planının
 18. TUAA : Türkiye Ulusal Afet ArşIvi
 19. EYT : Emeklilikte YaşA TakıLanlara
 20. EYT : Emeklilikte YaşA Taklanlar
 21. KAKS : Kat Alan Kat SayıSı
 22. KY : Kap Yağışlı
 23. OSGB : Ortak Sağlık Gülenlik Birimi
 24. GDT : Geri DÖNüşüM Tesisi
 25. TDVM : Türkiye Deprem Veri Mdrkezi
Latest Durum Meanings
 1. Türkiye Deprem Veri Mdrkezi
 2. Geri DÖNüşüM Tesisi
 3. Ortak Sağlık Gülenlik Birimi
 4. Kap Yağışlı
 5. Kat Alan Kat SayıSı
 6. Emeklilikte YaşA Taklanlar
 7. Emeklilikte YaşA TakıLanlara
 8. Türkiye Ulusal Afet ArşIvi
 9. Türkiye Afettmüdahale Planının
 10. Türkiye Afet Müdaeale Planı
 11. Türkiye Anti Doping Ajansı
 12. Sağapak Yağışlı
 13. European Red List
 14. Hafif SağAnak YağışLı
 15. Hafif Kar YağışLı
 16. Dinamik Geometri Yazılımlarınır
 17. Dinamik Geometri YazıLıMı
 18. Hastone Afet Planı
 19. Uluaal Renkli Kodlara
 20. Ulusal Deprem AraşTıRma Programı