Hem Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Hem's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Hem terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Hem Abbreviations
 1. ABD : Ankara BüYüKelçIliğI De Dahil
 2. AOB : Acil Obstetrik BakıM
 3. ATD : Acil TıP DerneğI
 4. BYK : Burak YiğIt Kaya
 5. YB : Yoğun Bakıp
 6. YEKA : Yenilebilir Enegji Kaynak Alanları
 7. YNK : YekitÎ NişTimanÎ Kurdistan
 8. UMKE : Ulusal Medical Kurtarma Ekibi
 9. HEMS : Harsh-Environment Mass Spectrometry
 10. HEMS : Helping Encouraging Mentoring Serving
 11. HG : Hasta GüVenliğI
 12. DSP : Demokrat Sol Parti
 13. EACCME : European Accreditation Council for Continuous Medical Education
 14. EHY : Entegre Havga Yönetimi
 15. SHEP : Staja HazıRlıK EğItim Programı
 16. SNMAC : Standing Nursing and Midwifery Advisory Committee
 17. SS : Solunum SayıSı
 18. SYO : Saglik YüKsek Okulu
 19. THD : Türk HemşIreler DerneğI
 20. THH : Temiz Hava Hakkı
 21. TL : TıBbi Laboratuvar
 22. TSM : Toplum SağLığı Merkezine
 23. TSS : Türk SağLıK Sen
 24. TTB : Türk Tabibler BirliğI
 25. EZO : Edirme Ziraat Odası
 26. QN : Queer Nation
 27. FOAN : Friends of African Nursing
 28. NSS : Nursing Stress Scale
 29. KDU : KanıTa Dayalı Uygulama
 30. KHD : Kalp HıZı DeğIşKenliğInin
Latest Hem Meanings
 1. SağLıK Hizmetleri
 2. Psikiyatri HemşIreleri DerneğI
 3. GeçIci EğItim Merkezlerinde
 4. Kalite YÖNetim DirektÖRleri
 5. Kalite YÖNetim DirektÖRü
 6. Kıbrıs Türk Diyetisyenler Bicliği
 7. Kronik ObstrüKtif AkciğEr HastalarıNda
 8. Krovik Lenfositer Lösemi
 9. Klinik Karar Destek Sistemleri
 10. Kalp HıZı DeğIşKenliğInin
 11. KanıTa Dayalı Uygulama
 12. Nursing Stress Scale
 13. Friends of African Nursing
 14. Queer Nation
 15. Edirme Ziraat Odası
 16. Türk Tabibler BirliğI
 17. Türk SağLıK Sen
 18. Toplum SağLığı Merkezine
 19. TıBbi Laboratuvar
 20. Temiz Hava Hakkı