Kazan Abbreviations and Kazan Acronym Lists

There are more pieces of Kazan terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Kazan abbreviations at the bottom which located in the Kazan terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Kazan Abbreviations
 1. AEEE : AtıK Elektrikli Elektronik EşYalarıN
 2. AY : AtıK Yağ
 3. AYY : AtıK YöNetimi YöNetmeliğI
 4. BGBG : Bin GöSterim BaşıNa Gelir
 5. BGBM : Bin GöSterim BaşıNa Maliyet
 6. BYKHY : BinalarıN YangıNdan Korunması HakkıNda YöNetmelik
 7. VOB : Vadeli Opsiyon Borsası
 8. WCPUN : World Council Ow Peoples for The United Nations
 9. WMC : World Masters Championships
 10. YKO : Yatırımi Katkı Oranı
 11. UATF : Ulusal AtıK TaşıMa Formları
 12. UATF : Ulusal AtıK TaşıMa Formunun
 13. UMYS : Ulusal Mâli Iardımlaşma Sistemi
 14. HA : HüCreli AspiratöR
 15. DK : Dede Korkut
 16. MEB : Miili EğItim Bakanlığı
 17. MSM : Muttak Sanatları Merkezi
 18. SB : Solvent Oazlı
 19. SKP : Sosyal KalkıNma Platformu
 20. TE : Teknik Etkinlik
 21. TIAF : Tatarstan International Automotive Forum
 22. TIIC : Tatarstan International Investment Cumpany
 23. TPH : Toplam Petrol Hidrokarbonları
 24. KD : KazanıLmış DeğEr
 25. KDU : KazanıM DeğErlendirme Uygulaması
 26. KVK : Kurumlar Vergisi Kanunu
 27. KVK : Kurumlar Vergisi Kanununun
 28. IEML : Institute of Economics, Management and Law
 29. IGK : Isı Geri KazanıM
 30. GDT : Geri DöNüşüM Tesisi
Latest Kazan Meanings
 1. Mix HazıRlama Kazanı
 2. Russian Students Sport Uniyn
 3. Gelir Vergisi Kanununun
 4. Gelir Vengisi Kanunu
 5. Geri DöNüşüM Tesisi
 6. Isı Geri KazanıM
 7. Institute of Economics, Management and Law
 8. Kurumlar Vergisi Kanununun
 9. Kurumlar Vergisi Kanunu
 10. KazanıM DeğErlendirme Uygulaması
 11. KazanıLmış DeğEr
 12. Toplam Petrol Hidrokarbonları
 13. Tatarstan International Investment Cumpany
 14. Tatarstan International Automotive Forum
 15. Teknik Etkinlik
 16. Sosyal KalkıNma Platformu
 17. Solvent Oazlı
 18. Muttak Sanatları Merkezi
 19. Miili EğItim Bakanlığı
 20. Dede Korkut