Tan Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Tan's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Tan terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Tan Abbreviations
 1. AA : Ankara AtatüRk
 2. AA : Alternatif AkıM
 3. AA : AdsıZ Alkolikler
 4. AAA : Ailesel Akdeniz AteşI
 5. AAA : AçıK Anahtar AltyapıSıNıN
 6. AABF : Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu
 7. AB : Avrupa BirliğI
 8. AB : Adalet BakanlıKlarıMıZıN
 9. AB : Avrupa Birliği
 10. ABBM : Avrupa Birliği Bilgi Merkezi
 11. AD : Anlamlı DeğIl
 12. ADHF : Avrupa Demokratik Haklar Federasyonu
 13. ADP : Azerbaycan Demokratik Partisi
 14. AEA : Avrupa Ekonomik Alanı
 15. AEP : Aile EğItim Programı
 16. AGS : Ali Galip SavaşıR
 17. AGY : AmaçLara GÖRe YÖNetim
 18. AH : Alzheimer Hastalığı
 19. AKB : Avrupa KüLtüR BaşKenti
 20. AKL : Avrupa KadıN Lobisi
 21. AKOS : AkıLlı Kent Otomasyon Sistemi
 22. AKS : Akut Koroner SendromlarıN
 23. AKT : AstıM Kontrol Testi
 24. AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
 25. AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemini
 26. AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemine
 27. ALDP : Azərbaycan Liberal-Demokrat PartiyasıNıN
 28. AML : Akut Myeloid LÖSemi
 29. AML : Akut Miyeloid LÖSemi
 30. AN : AteşLi NÖBetler
Latest Tan Meanings
 1. Vajdasági Magyarok Demokratikus KÖZÖSséGe
 2. Uygulama Programlama ArayüZü
 3. Türk Radyoloji DerneğI
 4. Türk Göğüs Rastalıkları Yeterlik Kurulu
 5. Türk Dünyasıevakfı
 6. Sıcak Hrdde
 7. Sosyal Hjzmet
 8. Sosyal Hizmetler
 9. MüşTeri Kurum
 10. Kürdistak Kurtuluş Partisi
 11. KıRıM Kongo Kanamalı Ateş
 12. KıRıM-Kongo Kanamalı Ateş
 13. KıRıM Kongo Kanamalı AteşI
 14. KüRt Demokratlar Platformu
 15. Hematopoietik KÖK HüCre Nakli
 16. Hematopoetik KÖK HüCre Nakli
 17. Hematopoetik KÖK HüCre
 18. Diploma Eki
 19. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkdarın
 20. Cinsel Yolla Bulasan Enfeksiyonlar