Birl Abbreviations and Birl Acronym Lists

There are more pieces of Birl terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 5 different Birl abbreviations at the bottom which located in the Birl terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Birl Abbreviations
  1. ABA : Azərbaycan Banklar AssosiasiyasıNıN
  2. BMT : BirləşMiş Millətlər TəşKilatı
  3. BMT : BirləşMiş Millətlər TəşKilatıNa
  4. UABD : Ukrayna Azərbaycanlıaarı Birləşmiş Diasporundan
  5. UMA : Ukrayna Millətlər AssambleyasıNıN
Latest Birl Meanings
  1. Ukrayna Millətlər AssambleyasıNıN
  2. Ukrayna Azərbaycanlıaarı Birləşmiş Diasporundan
  3. BirləşMiş Millətlər TəşKilatıNa
  4. BirləşMiş Millətlər TəşKilatı
  5. Azərbaycan Banklar AssosiasiyasıNıN