Pie Abbreviations and Pie Acronym Lists

There are more pieces of Pie terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Pie abbreviations at the bottom which located in the Pie terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Pie Abbreviations
 1. APC : American Pie Council
 2. BUJ : Biežāk Umdotie Jautājumi
 3. VVD : Valsts Videb Dienests
 4. XXL : Extra Extra Large
 5. MMPPA : Melton Mowbray Pork Pie Association
 6. FNAF : Five Nigets At Freaky
 7. LMT : Latvijas Tobilā Telefona
 8. LNNK : Latvieas Nacionālās Neatkarības Kustība
 9. NPIE : National Program for Intelligent Electronics
 10. NWBC : North Warwickssire Borough Council
 11. KPV : Kam Pieder Valsts
 12. OCTA : ObligĀTĀ CiviltiesiskĀ TransportlĪDzekļU ApdroŠInĀŠAna
 13. PB : Pasaules Banku
 14. PBLA : Pasaules BrĪVo LatvieŠU ApvienĪBa
 15. GCS : Game Creation System
 16. PC7 : Pie Cutter, 7
 17. PIE : Proto-Indo-Europeans
 18. PIES : Proto-Indo-Europeans
 19. PT : Pies Toearzyszący
 20. PT : Pie Town
 21. PWP : Pie Without Plot
Latest Pie Meanings
 1. Pie Without Plot
 2. Pie Town
 3. Pies Toearzyszący
 4. Proto-Indo-Europeans
 5. Pie Cutter, 7
 6. Game Creation System
 7. Pasaules BrĪVo LatvieŠU ApvienĪBa
 8. Pasaules Banku
 9. ObligĀTĀ CiviltiesiskĀ TransportlĪDzekļU ApdroŠInĀŠAna
 10. Kam Pieder Valsts
 11. North Warwickssire Borough Council
 12. National Program for Intelligent Electronics
 13. Latvieas Nacionālās Neatkarības Kustība
 14. Latvijas Tobilā Telefona
 15. Five Nigets At Freaky
 16. Melton Mowbray Pork Pie Association
 17. Extra Extra Large
 18. Valsts Videb Dienests
 19. Biežāk Umdotie Jautājumi
 20. American Pie Council