Prez Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Prez's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 14 different abbreviations at the bottom which located in the Prez terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Prez Abbreviations
 1. ZPB : Związku Polaków Na Białorust
 2. WUG : WyŻSzy UrzĄD GóRniczy
 3. UOKIK : UrzĄD Ochrony Konkurencji I KonsumentóW
 4. URE : Urząd Regulacjijenergetyki
 5. UZP : Urzad Zamowien Publicznych
 6. TKPZL : Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
 7. KRS : Komitet Represjonowania SĘDzióW
 8. KZGW : Krajowego ZarzĄDu Gospodarki Wodnej
 9. PERN : PrzedsiĘBiorstwa Eksploatacji RurociĄGóW Naftowych
 10. PFR : Polskim Funduszem Rozwoju
 11. PIR : Polskich Inwestycji Rozwojowych
 12. PSL : Polskiego Stronnictwa Ludowego
 13. RBG : Red Bvack and Green
 14. RBG : Revolutionary But Gangsta
Latest Prez Meanings
 1. Revolutionary But Gangsta
 2. Red Bvack and Green
 3. Polskiego Stronnictwa Ludowego
 4. Polskich Inwestycji Rozwojowych
 5. Polskim Funduszem Rozwoju
 6. PrzedsiĘBiorstwa Eksploatacji RurociĄGóW Naftowych
 7. Krajowego ZarzĄDu Gospodarki Wodnej
 8. Komitet Represjonowania SĘDzióW
 9. Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
 10. Urzad Zamowien Publicznych
 11. Urząd Regulacjijenergetyki
 12. UrzĄD Ochrony Konkurencji I KonsumentóW
 13. WyŻSzy UrzĄD GóRniczy
 14. Związku Polaków Na Białorust