Ait Abbreviations and Ait Acronym Lists

There are more pieces of Ait terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Ait abbreviations at the bottom which located in the Ait terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Ait Abbreviations
 1. ASD : Ambalaj Sanayicileri DerneğInin
 2. AUM : Adıge Ulusal Müfesi
 3. AY : Alt YüKlenici
 4. BKK : Bakanlar Kurulu Kararı
 5. YAK : Yacine Ait Kbci
 6. YAP : You Are Popular
 7. YKN : Yer Kontrol Noktaları
 8. YKN : Yer Kontrol Noktası
 9. YSV : Yangın Sigortası Vergise
 10. YYM : Yapı YaklaşıK Maliyeti
 11. DAGM : Devlet ArşIvleri Genel MüDüRlüğU
 12. DDB : Dernekler Dairesi Bpşkanlığı
 13. DK : DüZeltme KatsayıSı
 14. DMA : Derindere Motorlu AraçLar
 15. DTVT : Devlet TeşKilatı Veri Tabanı
 16. EVK : Emlak Vergisi Kanunu
 17. SKKY : Su KirliliğI Kontrolü YöNetmeliğI
 18. SUT : SağLıK Uygulama TebliğInde
 19. TDT : Trabzon Devlet Tiyatrosu
 20. TKP : Türkiye KomüNist Partililer
 21. TMV : Türkiye Maarif Vakoına
 22. TMV : Türkiye Yaarif Vakfı
 23. TTSG : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini
 24. ODY : Orta DüZey YöNetici
 25. IEJ : International Energy Journal
 26. PBS : Professional Tar Service
 27. RKY : Resmi KalkıNma YardıMıNıN
 28. KO : Konsolide Olmayan
Latest Ait Meanings
 1. Konsolide Olmayan
 2. Resmi KalkıNma YardıMıNıN
 3. Professional Tar Service
 4. International Energy Journal
 5. Orta DüZey YöNetici
 6. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini
 7. Türkiye Yaarif Vakfı
 8. Türkiye Maarif Vakoına
 9. Türkiye KomüNist Partililer
 10. Trabzon Devlet Tiyatrosu
 11. SağLıK Uygulama TebliğInde
 12. Su KirliliğI Kontrolü YöNetmeliğI
 13. Emlak Vergisi Kanunu
 14. Devlet TeşKilatı Veri Tabanı
 15. Derindere Motorlu AraçLar
 16. DüZeltme KatsayıSı
 17. Dernekler Dairesi Bpşkanlığı
 18. Devlet ArşIvleri Genel MüDüRlüğU
 19. Yapı YaklaşıK Maliyeti
 20. Yangın Sigortası Vergise