Antalya Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Antalya's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Antalya terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Antalya Abbreviations
 1. AA : AdsıZ Alkolikler
 2. AB : Akdeniz BÖLgesi
 3. ABS : Antalya Bisiklet Sevenler
 4. AFAG : Antalya FotoğRaf AmatÖRleri Grubunun
 5. AHEP : Alanya Hamdullah Emin PaşA
 6. AKHB : Antalya Kamu Hastaneleri BirliğI
 7. AKM : Antalya KüLtüR Merkezi
 8. AKS : Antalya KüLtüR Sanat
 9. AMG : Acil MüDahale GüCü
 10. AOSB : Antalya Organize Sanayi BÖLgesi
 11. ATB : Antalya Ticaret Borsası
 12. ATSO : Antalya Ticaret Sanayi Odası
 13. AU : Akdeniz University
 14. AYKA : Aktif YaşAm KoçLuk Akademisi
 15. BAHA : Balkan Alliance of Hotel Associations
 16. BAKA : Batı Akdeniz KalkıNma Ajansı
 17. BESF : Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
 18. BUMAD : Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Dernhği
 19. CKFA : Cevat Köprübaşı Futbol Akaaemisi
 20. WCEIS : World Conference On Educational and Instructional Studies
 21. WTG : World Travel Guide
 22. UFTP : Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu
 23. UTD : üReme TıBbı DerneğI
 24. UYF : Uluslararası Yoga Femerasyonu
 25. DAMT : DoğAl Afetlere MüDahale Timi
 26. HEP : Hamdullah Umin Paşa
 27. DG : Dinamik GençLik
 28. HHKS : Hastane Hizmet Kalite Standardı
 29. DKA : Deniz Koruma Alanları
 30. DTI : Dutch Travelfinternational
Latest Antalya Meanings
 1. Turkish Society of Gynecological Endoscopy
 2. Sosyalist Gençlik Dernekxeri
 3. Kalite YÖNetim Birimi
 4. GÖRüNtü YÖNetmenleri DerneğI
 5. Genç Organize Sanayi DerneğI
 6. International Tourism Week
 7. Performans Takip SıNavı
 8. Profosyonel Otel YÖNeticileri DerneğI
 9. Profesyonel Otel YÖNeticileri DerneğI
 10. International Show Caves Association
 11. GıDa GüVenliğI Bilgi Sistemi
 12. General Entertxinment and Media
 13. PerşEmbe AkşAmı BisikletçIleri
 14. International Mining Congress and Exhzbition of Turkey
 15. Orta DüZey YÖNeticilik
 16. Kıbrıs Türk Gelediyeler Birliği
 17. KıZıLağAç Turizm BÖLgesi
 18. Kuru Mutlak TarıM
 19. Kauın Girişimciler Kurulu
 20. Kemer Enduro Motosikler Kulübü