Bran Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Bran's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Bran terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Bran Abbreviations
 1. ZSZ : Zasadnicza SzkoŁA Zawodowa
 2. DMS : Devlet Memurlarıhsınavı
 3. SBE : Stowarzyszenie BranŻY Eventowej
 4. SBE : Stowarzyszenia BranŻY Eventowej
 5. SGH : Slovak Ghost Hunters
 6. SNST : Sindicatului Naţioncl Sport Şi Tineret
 7. TBESF : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan
 8. TBESF : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca
 9. TBESF : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun
 10. TCF : Türkiye Cimnastik Federasyonu
 11. TOHM : Türkiye Olimpiyat HazıRlıK Merkezleri
 12. TOHM : Türkiye Olimpiyat HazıRlıK Merkezlerinin
 13. FDF : Firma Dla Fijm
 14. KIS : Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 15. KKZ : Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 16. OAT : Optimnal Auxiliary Terminal
 17. OATBRAN : One Awesome Tour Bike Ride Across Nevada
 18. OIGPM : OgóLnopolska Izba Gospodarcza ProducentóW Mebli
 19. OIGPM : OgóLnopolskiej Izby Gospodarczej ProducentóW Mebli
 20. OKAP : Ogólnopolskiego Konwentu Agebcji Pracy
 21. PSS : Powszechna SpóŁDzielnia SpoŻYwcóW
 22. PUDS : Polska Unia DystrybutoróW Stali
 23. ITM : Innowacje Technolcgie Maszyny
 24. PZPM : Polskiego Związku Przemysłu Motoryyacyjnego
Latest Bran Meanings
 1. Polskiego Związku Przemysłu Motoryyacyjnego
 2. Innowacje Technolcgie Maszyny
 3. Polska Unia DystrybutoróW Stali
 4. Powszechna SpóŁDzielnia SpoŻYwcóW
 5. Ogólnopolskiego Konwentu Agebcji Pracy
 6. OgóLnopolskiej Izby Gospodarczej ProducentóW Mebli
 7. OgóLnopolska Izba Gospodarcza ProducentóW Mebli
 8. One Awesome Tour Bike Ride Across Nevada
 9. Optimnal Auxiliary Terminal
 10. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 11. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 12. Firma Dla Fijm
 13. Türkiye Olimpiyat HazıRlıK Merkezlerinin
 14. Türkiye Olimpiyat HazıRlıK Merkezleri
 15. Türkiye Cimnastik Federasyonu
 16. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun
 17. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca
 18. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan
 19. Sindicatului Naţioncl Sport Şi Tineret
 20. Slovak Ghost Hunters