Din Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Din's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Din terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Din Abbreviations
 1. AAA : Acehnese Australia Association
 2. AACR : Autoritatea Aeronautica Civila Romana
 3. ABE : Autoritatea BancarĂ EuropeanĂ
 4. ABR : AsociaŢIei Bibliotecarilor Din RomÂNia
 5. ABRM : Asociatia Bibliotecarilor Din Republica Moldova
 6. ACAP : AsociaŢIa Contabililor şI Auditorilor ProfesionişTi
 7. ADICA : Asociación De IntéRpretes De Conferencia De La Argentina
 8. AEE : AgenŢIa Pentru EficienŢA EnergeticĂ
 9. AEGRM : Arhivei Electronice De Garantii Reale Mobiliare
 10. AEP : Autoritatea ElectoralĂ PermanentĂ
 11. AEPD : Autoritatea EuropeanĂ Pentru ProtecŢIa Datelor
 12. AESA : Agenția EuropeanĂ De SiguranțĂ A Aviației
 13. AFA : AsociaŢIa Femeilor De Afaceri
 14. AFCN : Administratia Fondului Cultural National
 15. AFCN : Administratiei Fondului Cultural National
 16. AFIR : Agentiei Pentru Finantarea Investitiilor Rurale
 17. AFIR : AgenŢIa Pentru FinanŢArea InvestiŢIilor Rurale
 18. AFM : Administrația Fondului De Mediu
 19. AG : AudienŢĂ GeneralĂ
 20. AGA : Adunarii Generale A Actionarilor
 21. AGA : Adunarile Generale Ale Actionarilor
 22. AGEA : Adunarea GeneralĂ ExtraordinarĂ A AcŢIonarilor
 23. AGVPS : Asociatia Generala A Vanatorilor Si Pescarilor Sportivi
 24. AI : Audit Intern
 25. AICPS : Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti De Structuri
 26. AID : AsociaŢIa InternaŢIonalĂ Pentru Dezvoltare
 27. AID : AsociaŢIa Pentru Implementarea DemocraŢIei
 28. AIE : Alianta Pentru Integrare Europeana
 29. AIE : Alianţei Pentru Insegrare Europeană
 30. AIE : Alianţă Pentou Integrarea Europeană
Latest Din Meanings
 1. Sobietatea Română De Pneumologie
 2. Instrumentul European De VecinĂTate şI Parteneriat
 3. Doza Zilnica Recomgndata
 4. DicŢIonarul General Al Literaturii RomÂNe
 5. Dansk Ejendomsmæglerfobening
 6. Departamentul Pentru Afaceriaeuropene
 7. AsociaŢIa Pentru Libertate şI Egalitate De Gen
 8. Asociatiei Generale A Inginerilor Din Romania
 9. Alfabetul Fonetic InternaŢIonal
 10. Rencana Umum Kelistrikan Nasional
 11. Rile-Tenore-Olona
 12. Republicii Turce A Ciprului De Nord
 13. Republicii Sovietice Socialiste Moldova
 14. Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti
 15. Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca
 16. Regulament De Organizareosi Functionare
 17. Republica MoldoveneascĂ NistreanĂ
 18. Rosia Montana Gold Corporation
 19. Republicii Moldova
 20. Republica Moldova