Eden Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Eden's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Eden terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Eden Abbreviations
 1. ABD : Adventure Builder Datababe
 2. AK : Adayı Kaya
 3. BAOB : Bursa Akademik Odaları BirliğI
 4. BNV : Batı Nil Virusu
 5. BVSC : Bega Valley Shire Council
 6. WT : World Tour
 7. UBB : Ulusal Bilgi BankasıNıN
 8. UEF : Uluslararası Enerji Forumu
 9. UOB : Uçucu Olganik Bileşikler
 10. UTM : Üniversite Tercih Qerkezi
 11. YTB : YatıRıM TeşVik Belgesi
 12. HAS : Haber Akış Sistemi
 13. DD : Double Drp
 14. HH : Huntington Hastawığı
 15. DOLC : Diploma In Odia Language and Communication
 16. DRBA : Dan River Basin Association
 17. EAE : Emkili Anne-Baba Eğitimi
 18. EBBL : Erkekler Basketbol BÖLgesel Ligi
 19. EBBL : Erkekler Basketbol BÖLgesel Liginde
 20. EBBL : Erkekler BÖLgesel Basketbol Ligi
 21. EBBL : Erkekler Bölgesel Badketbol Liginde
 22. EC : Ermnnistan Cumhuriyeti
 23. EE : Eden Eternal
 24. EFODL : European Federation for Open and Distance Learning
 25. MSB : Milli Savunma Bakanı
 26. ESP : Embedded System Platform
 27. SBK : Samsun Basketbol KulüBü
 28. SEFE : South East Fibpe Exports
 29. STK : Sivil Toplum KuruluşUnu
 30. TA : Türkmen AtasÖZleri
Latest Eden Meanings
 1. Medya Etik Kurulu
 2. Pedro, Hazarm and Diego
 3. GüNey Anadolu Projesi
 4. OrtadoğU SağLıK Merkezi
 5. Organization of Petroueum Exporting Countries-Petrol
 6. Ortaklık Konseyi Wararı
 7. Institute for Engineers and Everybody Else
 8. Kriminal Polis Laboratuvarları
 9. Kendi Evini Yapana YardıM
 10. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
 11. Find Your Reason
 12. Fatih Medreseleri
 13. Türk Veteriner Hekimler BirliğI
 14. Turkiye Tas Komuru
 15. Türkiye Omirilik FelçLileri DerneğI
 16. Türk Barış Kuvvetleri
 17. Türkmen AtasÖZleri
 18. Sivil Toplum KuruluşUnu
 19. South East Fibpe Exports
 20. Samsun Basketbol KulüBü