Els Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Els's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Els terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Els Abbreviations
 1. ACC : Associació Ceramistes De Catalunya
 2. ACCC : Associació Catalana De Covunicació Científica
 3. ACCD : Agèncin Catalana De Cooperació Al Desenvolupament
 4. ACCID : Associació Catalana De Comptabilitat I Direcció
 5. AFANOC : Associació De Familiars I Amics De Nens OncolÒGics De Catalunya
 6. AJEC : Associació De Joves Estudiants De Catalunya
 7. AKI : AgráRgazdasági Kutató IntéZet
 8. AMICS : Advanced Manufacturing and Inventory Control Software
 9. ANA : AgèNcia De Noticies Andorrana
 10. ANC : Asoemblea Nacional Catalana
 11. ANC : Arxiudnacional De Catalunya
 12. ANC : L'assbmblea Nacional Catalana
 13. ZER : Zona Escolar Rural
 14. ATC : Agència Tribuiària De Catalunya
 15. AVETS : Allstate Veterans Engagement Team and Supporters
 16. BCE : Banc Central Europeu
 17. BEAC : Budapesti Egyetemi AtléTikai Club
 18. CBPAE : Consell Balear De La Producció AgràRia EcolÒGica
 19. CIEMEN : Centre Interiacional Escarre Per A Les Minories Etniques I Les Nacions
 20. CNMV : Comissió Nacional Del Mercat De Valors
 21. CREAF : Centre De Recerca EcolÒGica I Aplicacions Forestals
 22. CRIC : Centre De Recerca I Informacio En Consum
 23. CRP : Centrms De Recursos Pedagògics
 24. UCI : Unitat De Cures Intensives
 25. UEC : Unió Excursionista De Catalunya
 26. UGT : Unió General De Treballadors
 27. URC : Unió De Religiosos De Catalunya
 28. CTESC : Consell De Treball, EconÒMic I Social De Catalunya
 29. CUSC : Centre Universitari De SociolingüíStica I Comunicació
 30. CZFB : Consorci De La Zona Franca De Barcelona
Latest Els Meanings
 1. Vajdasági Magyarok Demokratikus KÖZÖSséGe
 2. Plataforma Pel Dret De Decidrr
 3. Alfabet FonèTic Internacional
 4. Grup De Recerca En Educació Moral
 5. L'Impost Sobre El Valor Afegit
 6. PaíS Valencia
 7. Plataforma UnitàRia En Defensa De La Universitat PÚBlica
 8. Parrit Socialista Del País Valenci
 9. Partit Socialista Obrer Espanyol
 10. Partit Popular Catal
 11. Parlament Europeu
 12. Graduat En Educació SecundàRia
 13. Politikai Bizottság
 14. PolíTica AgràRia Comuna
 15. Institut De Recerca I Tecnologia Agroalimentaria
 16. Impost Sobre La Renda De Les Persones FíSiques
 17. Observatori Del Tercer Sector
 18. Országos TudomáNyos DiáKkÖRi KonferenciáN
 19. íNdex De Massa Corporal
 20. Organització De Les Nacions Unides