Galicia Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Galicia's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Galicia terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Galicia Abbreviations
 1. AELG : Asociación De Escritores En Lingua Galega
 2. AGE : Asociacion Galega De Edicores
 3. AGPI : Asociación Galega De Profesionais Da Ilustración
 4. BNG : Bloque Nacionolista Galego
 5. BNPG : Bloque Nacional Popular Galego
 6. BOIB : BoletíN Oficial De Las Islas Baleares
 7. BOP : BoletíN Oficial Da Provincia
 8. CIG : Confederación Intersindical Galega
 9. CTAG : Centro TecnolóGico De Automoción De Galicia
 10. UPG : Unión Do Povo Galego
 11. EEI : Especies ExóTicas Invasoras
 12. EG : Esquerda Galega
 13. EGAP : Escola Galega De Administración PÚBlica
 14. EGPGC : Exército Gaerrilheiro Do Povo Galego Ceive
 15. EOI : Escola Oficial De Idiomas
 16. TSXG : Tribunal Superior De Xustiza De Galicia
 17. NCG : Nova Caixa Galicia
 18. IGADI : Instituto Galego De AnáLise E Documentación Internacional
 19. IGC : Instituto Galego De Consumo
 20. IGC : Instituto Galego Consumo
 21. IGE : Instituto Galego De Estatística
 22. IGVS : Instituto Galego Da Vivenda E Bolo
 23. OMIX : Oficina Municipal De Informacióntxuvenil
 24. PGOM : Plan General De Ordenación Municipal
 25. PSG : Partido Socialista Galego
 26. TILG : Tesouro Informatizado Danlingua Galega
Latest Galicia Meanings
 1. Tesouro Informatizado Danlingua Galega
 2. Partido Socialista Galego
 3. Plan General De Ordenación Municipal
 4. Oficina Municipal De Informacióntxuvenil
 5. Instituto Galego Da Vivenda E Bolo
 6. Instituto Galego De Estatística
 7. Instituto Galego Consumo
 8. Instituto Galego De Consumo
 9. Instituto Galego De AnáLise E Documentación Internacional
 10. Nova Caixa Galicia
 11. Tribunal Superior De Xustiza De Galicia
 12. Escola Oficial De Idiomas
 13. Exército Gaerrilheiro Do Povo Galego Ceive
 14. Escola Galega De Administración PÚBlica
 15. Esquerda Galega
 16. Especies ExóTicas Invasoras
 17. Unión Do Povo Galego
 18. Centro TecnolóGico De Automoción De Galicia
 19. Confederación Intersindical Galega
 20. BoletíN Oficial Da Provincia