Jest Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Jest's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Jest terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Jest Abbreviations
 1. ABI : Administrator Bezpieczeństwa Informgcji
 2. ADM : Administracja DomóW Miejskich
 3. ADO : Administrator Danych Osobowych
 4. ADO : AdministratoróW Danych Osobowych
 5. AEP : Ajan Engineering Polska
 6. AGAD : Archiwum GŁóWny Akt Dawnych
 7. AHM : Archiwum Historii MóWionej
 8. AKS : Amatorski Klub Sportowy
 9. ALE : Active Life Energy
 10. AM : Akademia Medyczna
 11. AM : Akadmmia Morska
 12. AOIA : Akademicki Ośrodek Inicjatyw Arhystycznych
 13. AOS : Ambulatoryjnej Opiece Specjalisxycznej
 14. AOW : Autostradowa Obwodnica Wrocłbwia
 15. AP : Archiwum PaŃStwowe
 16. APA : Automatyka, PodzespoŁY, Aplikacje
 17. APA : Automatyka PodzespoŁY Aplikacje
 18. ZBP : Związek Banków Polskiih
 19. ZBP : Zwiąnkiem Banków Polskich
 20. ZDM : ZarzĄD DróG Miejskich
 21. ZDS : Zalecanego Dziennego SpoŻYcia
 22. ZDZ : ZakŁAd Doskonalenia Zawodowego
 23. ZEA : Zjednoczone Emiraty Arabskie
 24. ZEA : Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 25. ZEA : Zjednoczonych Emtratów Arabskich
 26. ZEC : ZakŁAd Energetyki Cieplnej
 27. ZETO : ZakŁAd Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
 28. ZETO : ZakŁAdóW Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
 29. ZFP : ZwiĄZek Firm PoŻYczkowych
 30. ZFPR : ZwiĄZku Firm Public Relations
Latest Jest Meanings
 1. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
 2. ZwiĄZek AutoróW I KompozytoróW Scenicznych
 3. Wydanie ZewnĘTrzne
 4. Systemu RejestróW PaŃStwowych
 5. Święta Helwna
 6. Regionalne Centrum Sportowe
 7. Podlaska WytwóRnia SamolotóW
 8. OrganizacjĄ UkŁAdu O BezpieczeŃStwie Zbiorowym
 9. Organizacji UkŁAdu O BezpieczeŃStwie Zbiorowym
 10. Obszary Strategicznej Interwencji
 11. OkrĘGowa Rada Adwokacka
 12. Nieswoistych ZapaleŃ Jelita
 13. Nieswoiste Zapalenie Jelit
 14. Narodowego Centrum BadaŃ JĄDrowych
 15. Narodowe Centrum BadaŃ JĄDrowych
 16. MiĘDzynarodowy Dom SpotkaŃ MŁOdzieŻY
 17. Kongres UkraiŃSkich NacjonalistóW
 18. KoreaŃSkiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
 19. KoreaŃSkĄ RepublikĘ Ludowo-DemokratycznĄ
 20. KoreaŃSka Republika Ludowo-Demokratyczna