Kin Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Kin's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Kin terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Kin Abbreviations
 1. ABD : Ankara BüYüKelçIliğI, DışIşLeri
 2. ADDT : AkıLcı Duygusal Davranışçı Terapi
 3. AK : Alt Komisyon
 4. AKPM : Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi
 5. AKPM : Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi
 6. ZMSS : Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 7. ASB : Akut Stres BozukluğU
 8. ATRG : Avrupa TopluluğU Resmi Gazetesi
 9. BGH : BasitleşTirilmiş GüMrüK Hattı
 10. BK : BrüT KÂR
 11. BSK : BitüMlü SıCak KarışıM
 12. BSKS : BakanlıK SüT KayıT Sistemi
 13. BTB : BağLayıCı Tarife Bilgisi
 14. VDDGK : Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu
 15. VDMK : Vawlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin
 16. VE : Verband FüR Elektrotechnik
 17. VRGE : Vancouver Retro Gaming Expo
 18. YAP : You Are Popular
 19. YDK : Yüksek Neğerlendirme Kurulu
 20. YEK : Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 21. YEK : Yenilenebilir Enerji KaynaklarıNa
 22. YEKA : Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
 23. YEKA : Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı
 24. YEM : YapıSal EşItlik Modelleri
 25. YGM : Yetkilendirilmiş GüMrüK MüşAviri
 26. YGM : Yetkilendirilmiş GüMrüK MüşAvirleri
 27. YKK : Yönetem Kurulu Kararının
 28. YMY : Yapı Malzemeleli Yönetmeliği
 29. UATF : Ulusal AtıK TaşıMa Formları
 30. UATF : Ulusal AtıK TaşıMa Formunun
Latest Kin Meanings
 1. SıNıR Ticaret Merkezleri
 2. SıNıR Ticaret Merkezi
 3. SağLıK KuruluşLarı YÖNetim Sistemi
 4. DağıTıM Sistem KullanıM Bedeli
 5. DÖViz Beyan Tutanağı
 6. Bilgi Edinme DeğErlendirme Kuruluna
 7. Bilgi Edinme Degerlendirme Kurulu
 8. Rimavská Sobota
 9. Rwkabetin Korunması Hakkında Kanunun
 10. GÖRevde YüKselme SıNavları
 11. GüMrüK YÖNetmeliğI
 12. Gümrükjvergisi
 13. Girişim Sermayesi Yatırım Orttklıkları
 14. Genel SağLıK Sigortası Genel MüDüRlüğü
 15. GüMrüK MüşAvirleri BirliğI
 16. Proje Yürütücüsü Kuruauş
 17. Proje SonuçLarı Uygulama Planı
 18. Proje SonuçLarı Uygulama PlanıNı
 19. Piyasi Riskine Esas Tutar
 20. GüMrüK Kanunu