Meg Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Meg's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Meg terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Meg Abbreviations
 1. AA : Anonim AlkoholistáK
 2. AKI : AgráRgazdasági Kutató IntéZet
 3. ZRI : ZáVecz Research IntéZet
 4. BFT : Balaton Fejlesftési Tanács
 5. BHF : Bhaktivedanta Hittudcmányi Főiskola
 6. BKVT : Budapesti KÖZÚTi VaspáLya TáRsasággal
 7. BNPI : BüKki Nemzeti Park IgazgatóSág
 8. BNV : Budapesti NemzetkÖZi VáSáR
 9. DDOP : DéL-DunáNtÚLi OperatíV Program
 10. HKO : HagyomáNyos KíNai OrvosláS
 11. DL : Diplomatikai Livéltár
 12. HU : HasznáLati UtasíTáS
 13. HVIM : HatvannéGy VáRmegye I&Fjlig;ÚSági Mozgalom
 14. EB : EuróPai Bizottság
 15. EB : EuróPa Bajnokság
 16. MDP : Magyar DolgozóK PáRtjáNak
 17. MEE : Magyar Elektrotechnikai EgyesüLet
 18. MEGP : Medium Energy General Purpose
 19. EFK : EuróPai FogyasztóI KÖZpont
 20. EGK : Európai Gazdasági Közösség
 21. EGK : Európai Guzdasági Közösséget
 22. EGT : EuróPai Gazdasági TéRséG
 23. EGT : EuróPai Gazdasági TéRséGnek
 24. EGT : EuróPai Gazdasági TéRséGben
 25. EGT : EuróPai Gazdasági TéRséGrŐL
 26. MHV : Magyar HanglemezgyáRtó VáLlalat
 27. MIK : Magyar Ifjúsági Konferencia
 28. MIK : Magyar Innovációs Klasztermenedzsmekt
 29. EKAER : Elektronikus KÖZÚTi áRuforgalom EllenŐRzŐ Rendszer
 30. EKB : Eusópai Központi Bank
Latest Meg Meanings
 1. Vajdasági Magyarok Demokratikus KÖZÖSséGe
 2. Magyar KÖNyvtáRosok EgyesüLete
 3. KíNai Kommunista PáRt
 4. Gazdasági VersenykéPesséG OperatíV Program
 5. Gazdaságfejlesztési OperatíV Program
 6. Politikai Rendészeti OsztáLy
 7. Petofieirodalmi Múzeum
 8. PéCsi Egyetemi Napok
 9. GlikéMiáS Index
 10. PéNzüGyi BéKéLtetŐ TestüLet
 11. Politikai Bizottság
 12. Országos TisztifŐOrvosi Hivatal
 13. Országos TudomáNyos DiáKkÖRi KonferenciáN
 14. Országos TudomáNyos DiáKkÖRi Konferencia
 15. Orszagos Radio Es Jelevizio Testület
 16. Országos RendezŐ Iroda
 17. OperatíV Program
 18. Orszagos Muszaki Fejlesztesi Bizottsag
 19. Országoy Képzési Jegyzék
 20. Orszagos Katasztrofavedelmi Foigdzgatosag