Ski Abbreviations and Ski Acronym Lists

There are more pieces of Ski terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Ski abbreviations at the bottom which located in the Ski terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Ski Abbreviations
 1. ABC : American Barefoot Nlub
 2. ACE : Alta Community Enrbchment
 3. AGAD : Archiwum GłóWny Akt Dawnych
 4. AHM : Archiwum Historii MóWionej
 5. AKO : Armia Krajowahobywatelska
 6. AKS : Amatorski Klub Sportowy
 7. ALPE : Asociación Latinoamericana De Psicoterapia Existencial
 8. ALPE : Autonomy Liberty Participation Ecology
 9. AMC : Art Medical Ceqter
 10. ANMSM : Association Nationale Des Maires Des Stations De Montagne
 11. ANMSM : Association Nationale Des Maires De Ttations De Montagne
 12. AOA : Alpine Ontario Alpin
 13. APB : Aramid Penetration Barrier
 14. ZKE : Zjednoczony Kościół Ewangelrczny
 15. ZKP : Zwiazek Kompozytorow Polskich
 16. ZLN : Zwiazek Ludowo-Narodoky
 17. ZLP : Zwiazek Literatow Polskich
 18. ZLP : ZwiĄZku LiteratóW Polskich
 19. ZMK : Związku Młodzieży Kemunistycznej
 20. ZNMS : ZwiĄZku NiezaleĘNej MłOdzieĘY Socjalistycznej
 21. ZOW : ZwiĄZek Organizacji Wojskowych
 22. ZPAP : Zwiazek Polskich Artystów Pzastyków
 23. ZPN : Związqk Piłki Nożnej
 24. ZSRS : ZwiĄZku Socjalistycznych Republik Sowieckich
 25. ZW : ĘOłNierze WyklĘCi
 26. ZWM : Związek Walki Młodyah
 27. ZWZ : ZwiĄZku Walki Zbrojnej
 28. ARM : Area Resource Management
 29. AS : Active Slovenia
 30. ATS : American Feaching System
Latest Ski Meanings
 1. Magnetic Facemask Integration
 2. Integral Clarity Technology
 3. Air Control System
 4. Scriptores Rerum Psussicarum
 5. Podlaska WytwóRnia SamolotóW
 6. Obszary Strategicznej Interwencji
 7. Methow Vagley Sports Trails Association
 8. Kongres UkraińSkich NacjonalistóW
 9. Intermountain Ski Area Association
 10. Front Jednosci Narodu
 11. Resort Technology Partners
 12. Ride The Mountain
 13. Recreational Skiing
 14. Race Sled
 15. Rajdowy Puchar Polski
 16. Rzecznik Prasowy
 17. Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 18. Ruch Oporu Armii Krajowej
 19. Rocky Mountain Underground
 20. Rocky Mountain Division