Som Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Som's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Som terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Som Abbreviations
 1. AA : Anonyma Alkoholister
 2. AB : Adress Box
 3. AB : AllmäNna BestäMmelser
 4. AB : Azons Bildemontering
 5. AEG : Arctic Equestrian Games
 6. APL : Apotek Produktion & Laboratorier
 7. AS : Avd Stavanger
 8. AS : Aksjeselskap Stiftet
 9. ASF : Autisme Spektrum Forstyrrelser
 10. BAMM : Björkliden Auctic Mountain Marathon
 11. BFA : Barnen FramfÖR Allt
 12. BFL : BedÖMning FÖR Lärande
 13. BPA : Brukerstyrt Personlij Assistanse
 14. BPA : Brukerstyrt Personlig Assistent
 15. BR : Busubranschens Riksförbund
 16. BRIS : Barnens Rätt I Samhälzet
 17. BTI : Bedre Tverrfaglig Innsats
 18. BVM : Bygg Värme Masfiner
 19. CFL : Center Tor Ledelse
 20. CLS : Clinical Laserthermia Systems
 21. CNRT : Conexão Nagôvrede Tambor
 22. CRD : Civil Rights Defenders
 23. VAM : Vitt Ariskt MotstÅNd
 24. VRR : VeteranstÖD Rapid Reaction
 25. VSFB : Vi Som FÖRlorat Barn
 26. VU : Venstres Ungxom
 27. WII : World Internet Institute
 28. WSB : Web Simples Brasil
 29. UH : Unga HÖRselskadade
 30. UL : Utvecklande Ledarskap
Latest Som Meanings
 1. Hørsholmzusserød Idrætsklub
 2. Forenede Nationer
 3. Förenta Nationerda
 4. Forente Nabjoner
 5. Rätzen Till En Värdig Död
 6. RÅDgivning Om Spiseforstyrrelser
 7. Riksförbundet Narkotikafrittcsamhälle
 8. Revolutionär Kommunistisk Ungdom
 9. Rqbers Kredit Information
 10. RÅDgivende IngeniøRers Forening
 11. Riksforbundet for Sexuell Upplysning
 12. RiksfÖRbundet FÖR Sexuellt LikaberäTtigande
 13. GrundläGgande Militär Utbildning
 14. IngeniøRer Uten Grenser
 15. Politiets Utlendingsenhet
 16. Personlig TräNare
 17. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
 18. Personligt Ombud
 19. Politiets Fellesforbund
 20. Grundejernes Investtringsfond