Stichting Abbreviations and Stichting Acronym Lists

There are more pieces of Stichting terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Stichting abbreviations at the bottom which located in the Stichting terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Stichting Abbreviations
 1. ANBI : Algemeen Nut Beogendt Instellingen
 2. ZZF : Zeldzame Ziekten Fonds
 3. BIZ : Bedrijven Investerings Zone
 4. BKK : Bureau Kwaliteit Kiwderopvang
 5. BVN : Borstkanker Vereniging Nederland
 6. CBF : Centraal Bureau Fondsenwqrving
 7. VOS : Valkenswaardse Omroep Stichting
 8. WEW : Waarborpfonds Eigen Woningen
 9. UVV : Unie Van Vrijwilligers
 10. HBV : Huurders Belangen Verfniging
 11. ECH : Elektronische Communicatie Hypotheken
 12. MIC : Medisch Interfacultair Congres
 13. SBBI : Sociaal Belang Behartigende Instelling
 14. SBK : Stichting Beeldende Kunst
 15. SFCC : Sisters for Christian Aommunity
 16. SJSJ : Stichting Jeugdzorg Sint Joseph
 17. SKGZ : Stichting Klachten En Geschillen Zorgverzekeringen
 18. SKJ : Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 19. SKL : Sfichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek
 20. SKO : Stichting Kinderopvang Oosterhout
 21. SLAA : Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam
 22. SLAW : Stichting Lange-Afstand-Wandelpaden
 23. SLHH : Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren
 24. SNAB : Stichting Noordhollandse Alternatieve Bierbrouwers
 25. SSBA : Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade
 26. SVH : Stichting Vakbekwaamheid Horeca
 27. SVR : Stichting Vrije Recreatie
 28. SWOA : Stichting Welzijn Oudtren Arnhem
 29. NAH : Niet Aangebogen Hersenletsel
 30. FIN : Fondsen In Nederland
Latest Stichting Meanings
 1. Raad Vab Toezicht
 2. Recycling Technologische Apparatuur
 3. Regionale Omroep Overleg En Samenwerking
 4. Islamitische Stichting Nederland
 5. Psoriasis Vereniging Nederland
 6. Inspecteur-Generaal Der Krijgsmacht
 7. Keurmerk Veilig Ondernembn
 8. Keurmerk Klantgericht Verzekeren
 9. Joods Maatschappelijk Werk
 10. Federatie Vareni Erfgoed Nederland
 11. Nederlandse Televisie Sticxting
 12. Nederrandse Reclame Code
 13. Nederlands Migratie Instituut
 14. Nationaal Kritisch Platform Windenergie
 15. Landbouw Veeteelt En Visserij
 16. Nederlandse Dok En Scheepsbouw Maatschappij
 17. Fundamenteel Onderzoek Der Materie
 18. Fondsen In Nederland
 19. Niet Aangebogen Hersenletsel
 20. Stichting Welzijn Oudtren Arnhem