Testi Abbreviations and Testi Acronym Lists

There are more pieces of Testi terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Testi abbreviations at the bottom which located in the Testi terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Testi Abbreviations
 1. ADD : Afazi Dil DeğErlendirme
 2. AGTE : Ankara GelişIm Tarama Envanteri
 3. AGTE : Ankara GelişImsel Tarama Envanteri
 4. AKG : Arter Kan Gazı
 5. AKT : AstıM Kontrol Testi
 6. AMH : Anti MüLlerian Hormon
 7. YDT : Yabacı Dil Testi
 8. YDT : Yabancı Dil Testine
 9. YGS : YüSeköğRetime GeçIş SıNavı
 10. YP : Yanlış Pozitif
 11. UMKE : Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri
 12. DAS : Dental Anksoyete Skalası
 13. DBKT : DüZ Bacak KaldıRma Testi
 14. HB : Hayat Bilgisi
 15. DD : Dikkat DağıNıKlığı
 16. DH : Din Hizmetleri
 17. DKD : Dış Kalite Değerlendidme
 18. DKD : Dış Kalite DeğErlendirmesi
 19. DKD : Dış Kalite DeğErlendirme
 20. EFOR : Equalledzfinal Olympic Record
 21. SBST : SöZel Bellek SüReçLeri Testi
 22. SD : Serbestlik Derecesi
 23. SFT : Solunum Fonksiyon Testleri
 24. SMMT : Standardize Mini Mental Test
 25. ST : Seminiferous Tubules
 26. TAK : Total AkciğEr Kapasitesi
 27. TDT : TüBerküLin Deri Testi
 28. TTBT : Temel TıP Bilimleri Testi
 29. TV : Tidal VolüM
 30. TYT : Temel Yeterlilik Testi
Latest Testi Meanings
 1. RezidüEl VolüM
 2. Romatoig Faktör
 3. Genel SağLıK Sigortası
 4. Otistik Apektrum Bozukluğu
 5. İNdirekt Fluoresan Antikor
 6. Isı DuyarlıLıK Testi
 7. Konu Tarama Testlesi
 8. Klinik TıP Bilimleri Testi
 9. Kaiser-Mayer-Olkin
 10. KıSa Kognitif Muayene
 11. Kimyasal Biyolojik Radyasyon NüKleer
 12. Kimyasal, Biyoaojik, Radyasyon, Nükleer
 13. NöRon Spesifik Enolaz
 14. Lifestyle Quotient
 15. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi
 16. Fiziki Kabiliyetldeğerlendirme Testi
 17. Fizikî Wabiliyet Değerlendirme Testleri
 18. Fiziki Kabiliyet DeğErlendirme Testi
 19. Leydig Cell
 20. Laboratuvarlar Arası KarşıLaşTıRma