Turk Abbreviations and Turk Acronym Lists

There are more pieces of Turk terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Turk abbreviations at the bottom which located in the Turk terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Turk Abbreviations
 1. AAD : Avrupa Adalet Divanı
 2. AB : Avrupa Birliği
 3. AD : AtatüRk Dergisi
 4. ADHK : Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
 5. AIHM : Avrupa İNsan Hakları Mahkemesi
 6. AK : Avrupa Konseyi
 7. AKPM : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
 8. AL : Arap Ligi
 9. AMEA : Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası
 10. AMEA : Azerbaycan Milli Elmler AkademiyasıNıN
 11. AMGT : Avrupa Milli GöRüş TeşKilatı
 12. AMGT : Avrupa Milli GöRüş TeşKilatları
 13. AYB : Avrupa YayıN BirliğI
 14. BAB : Batı Avrupa BirliğI
 15. BD : BankacıLar Dergisi
 16. BDT : BirleşIk Devletler TopluluğU
 17. BKK : Bakanlar Kurulu Kararı
 18. BNM : Broke No More
 19. BTAL : Bakı Türk Anadolu Liseyinin
 20. VAE : Veri Akışı ErişImi
 21. VKGBH : Vatansever Kuvvetler Güç BirliğI Hareketi
 22. YEM : Yapı-EndüStri Merkezi
 23. YEM : Yapı EndüStri Merkezi
 24. YGK : Youtube GençLik Kolları
 25. UFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartlar
 26. UKUB : Ulusal KalıP üReticileri BirliğI
 27. UNAM : Ulusal Nanoteknoloji AraşTıRma Merkezi
 28. UTO : Uluslararası Ticaret Odası
 29. YSGP : Yesil Sol Gelecek Partisw
 30. YTL : Yeni Turk Lirasi
Latest Turk Meanings
 1. Türk Havaryollarına
 2. Türk Hava Yolları'NıN
 3. Türk Hava Yollar
 4. Türk Hava YollarıNıN
 5. SüRekli TıP EğItimi Dergisi
 6. Rus Türk İşAdamları BirliğI
 7. Rusya Federasyonf
 8. German Water Partnership
 9. GüRcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova
 10. GüVenlik Kuvvetleri Komutanlığı
 11. Pre Exchjnge Training
 12. GüNey Asya Stratejik AraşTıRmalar Merkezi
 13. Güney Azerbcycan Milli Oyanış Harekatı
 14. Parlament AssambleyasıNıN
 15. Orcanizacija Zdruzenih Narodov
 16. Ortak GüMrüK Tarifesi
 17. Identification Friend and Foe
 18. Kuzey KıBrıS Türk Cumhuriyetinin
 19. Kuzey KıBrıS Türk Cumhuriyeti'Ne
 20. Kara Kuvvetleri Komutanı