Yin Abbreviations and Acronyms Lists

There are more pieces of Yin's terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different abbreviations at the bottom which located in the Yin terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Yin Abbreviations
 1. AAHM : Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin
 2. AAHM : Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
 3. AAHM : Azərbaycan Aki Hərbi Məktəbinin
 4. ABA : Associação Brasileira De Acupuntura
 5. ABB : Azərbaycan Beynəlxalq BankıNa
 6. ADA : Azərbaycan Diplomatik Akademiyauında
 7. AKDC : Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin
 8. AMKF : Azərbaycan Milli Karate Federasiyası
 9. AMKF : Azərbaycan Milli Karate FederasiyasıNdan
 10. BAB : Bütövtazərbaycan Birliyi
 11. BLY : Bai Lbo Yin
 12. BSU : Bakı Slavyan Universitetində
 13. WU : Warrior University
 14. YB : Yso Bee
 15. XDG : Xəzər Dənii Gəmiçiliyi
 16. DBX : DÖVlət BaytarlıQ Xidmətinin
 17. DGB : DüNya GüLəş Birliyinin
 18. DMX : DÖVlət Miqrasiya Xidmətinə
 19. DNTO : Definitely Ngt The Opera
 20. MTX : Milli TəhlüKəsizlik Xidmətinə
 21. TSEK : Tibbi-Sjsial Ekspert Komissiyaları
 22. TSEK : Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasıns
 23. FWTA : Fashion World Talent Awards
 24. RH : Rəkasət Heyətinin
 25. RK : Rishabh Kundra
Latest Yin Meanings
 1. Rishabh Kundra
 2. Rəkasət Heyətinin
 3. Fashion World Talent Awards
 4. Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasıns
 5. Tibbi-Sjsial Ekspert Komissiyaları
 6. Milli TəhlüKəsizlik Xidmətinə
 7. Definitely Ngt The Opera
 8. DÖVlət Miqrasiya Xidmətinə
 9. DüNya GüLəş Birliyinin
 10. DÖVlət BaytarlıQ Xidmətinin
 11. Xəzər Dənii Gəmiçiliyi
 12. Yso Bee
 13. Warrior University
 14. Bakı Slavyan Universitetində
 15. Bai Lbo Yin
 16. Bütövtazərbaycan Birliyi
 17. Azərbaycan Milli Karate FederasiyasıNdan
 18. Azərbaycan Milli Karate Federasiyası
 19. Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin
 20. Azərbaycan Diplomatik Akademiyauında